Először a lovardai alakzatokról írunk, de lehet, hogy ezeket, vagy ebből néhányat már ismersz kezdő korodból. Ha a rajtvizsgát le szeretnéd majd tenni, ezeket tudnod kell fejből!

Kiskör:

Ezt a figurát bárhol végre lehet hajtani, lényege, hogy 4 méter sugarú kört ír le a lovas a lóval, majd fojtatja útját. Hasznos gyakorlat például, ha utolértük az előttünk haladó lovast, de sem lassítani, sem megelőzni nem akarjuk.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Dressurviereck_-_Die_Volte_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Die_Volte_quer.svg.png

Nagykör:

Ennek a gyakorlatnak lényege, hogy olyan kört tegyél, amely érinti a lovarda 3 oldalát. Tehát úgy kb. a pálya felét kell egy nagy körnek nézned.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Dressurviereck_-_Der_Zirkel_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Der_Zirkel_quer.svg.png

 Váltsd a köröket:

Ezt az alakzatot végre lehet hajtani a pályán hosszában és keresztben is. Ha hosszában csináljuk, akkor a pálya hosszú oldalán ellovagolunk annak közepéig (B pont). Ott egy fél kiskört leírva visszafordulunk, úgy hogy a pálya közepét érintsük. Itt egy lóhossznyi egyenes lovaglása után egy másik fél kiskörrel visszafordulunk a pálya szemközti hosszú oldala irányába. A művelet végén a másik kézre kerülünk, tehát az X pontban át kell ülni másik lábra, illetve vágta esetén át kell ugratni a lovat.
Ezt a gyakorlatot négy irányból lehet végrehajtani.

Nyolcas (váltsd a köröket) :

Amint a neve is mutatja, két kört kell egybelovagolni úgy, hogy a körök találkozási pontjában kell áttérni az egyik körből a másikba. Lehet két nagykört összekötni, illetve kisköröket is. Kiskörök esetén a rövid oldal közepén kell elkezdeni a gyakorlatot, és a pálya közepéig kell érjen a nyolcas.


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Dressurviereck_-_Aus_den_Zirkel_wechseln_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Aus_den_Zirkel_wechseln_quer.svg.png

 Körbenváltás

Ez egy összetett gyakorlat. Miután eljutott a lovas a pálya közepéhez (X pont, például egy féllovarda lovaglásával), egy fél kiskört lovagol balra, majd egy lóhossznyi egyenesben lovaglás után egy újabb fél kiskört tesz jobbra. Ezzel eléri a pálya rövidebbik oldalának a közepét. Innét egy nagykörrel fejezi be az alakzatot.

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Dressurviereck_-_Durch_den_Zirkel_wechseln_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Durch_den_Zirkel_wechseln_quer.svg.png

Egyszerű kígyóvonal

A kígyóvonal legegyszerűbb változata. Amint rákanyarodtunk a pálya hosszú oldalára, ahelyett, hogy a pálya szélével párhuzamosan haladnánk, egy kissé befelé húzunk. Körülbelül úgy, mintha a szemközti rövid oldal felét szeretnénk eltalálni. Ha elértük a pálya felét, visszafordulunk a széle felé.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Dressurviereck_-_Einfache_Schlangenlinie_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Einfache_Schlangenlinie_quer.svg.png 

Ezt az alakzatot is négyféle irányból lehet végrehajtani.

Háromívű kígyóvonal

A háromívű kígyóvonal a lovarda teljes területén végrehajtott alakzat. A rövidfal betűjénél kezdjük, egy 13 méteres ív meglovaglásával. Érintve a hosszúfal első betűje utáni érintőpontot a lovat a lovarda belseje felé fordítjuk, és egyenesen átlovagolunk a szemközti hosszúfal felé. A fal előtt ismét egy ívet kezdünk lovagolni, és az ív a hosszúfal középső betűjét érinti. Befejezve az ívet (ami egy teljes körívnek kb. 1/3-a), ismét átlovagolunk a szemközti fal felé, és a fal előtt megint ívre fordulunk, ismét érintjük az érintőpontot, és vissztérünk az eredeti kézen a rövidfal betűjéhez. A négyívű kígyóvonal esetén 10 méteres íveket lovagolunk, és a kígyóvonalat a kezdéssel ellentétes kézen fejezzük be.

 

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Dressurviereck_-_Dreifache_Schlangenlinie_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Dreifache_Schlangenlinie_quer.svg.png

 

Teljes Lovarda

A teljes lovarda leegyszerűsítve a pálya "körbelovaglását" jelenti, ahol mindkét hosszú- és mindkét rövidfalon végiglovagolunk.Image:Dressurviereck - Ganze Bahn quer.svg

Átlóváltás

 

Fontos, hogy az edzés során a ló mindkét kézen körülbelül ugyanannyit mozogjon. Ezt csak úgy lehet elérni, ha időnként megfordulunk a pályán. Ennek a legegyszerűbb módja, hogy felemeljük, majd megfordítjuk a lovat. Ha nincs kéznél daru, akkor jön képbe az átlóváltás.

 

 

 

Ha a kép bal oldalán taláható barna nyilat követjük, akkor lovaglunk a pálya szélén és ráfordulunk a hosszú oldalra. Itt viszont nem egyenesen haladunk tovább, hanem megcélozzuk a pálya szemközti sarkát.

Amikor elértük a pálya közepét, akkor ügetés esetén át kell ülni a másik lábra, vágta esetén pedig át kell ugratni a lovat a helyes lábra. Ezt a lábváltást természetesen az összes kézváltáskor el kell végezni.

Természetesen átlóváltást a pálya mind a négy sarkából kezdhetünk.

 

 

 

Félátló váltás

 

Ez az alakzat az átlóváltás variációja - a különbség annyi, hogy nem a pálya szemközti sarkát kell célba venni a lóval, hanem a pálya túlsó oldalának közepét.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Dressurviereck_-_Durch_die_halbe_Bahn_wechseln_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Durch_die_halbe_Bahn_wechseln_quer.svg.png 

 

Ez egy asszimetrikus alakzat: ha a fekete nyíl irányábó érkezünk, akkor a pálya hosszú oldalának közepéig kell ellovagolni, és onnan kell megcélozni a túloldali sarkot.

A manővert 8 féle képpen lehet elvégezni: E-ből M-be, M-ből E-be, B-ből H-ba, H-ból B-be, illetve ugyanígy a pálya másik felén E-ből F-be, F-ből E-be, B-ből K-ba és K-ból B-be. 

 

Féllovarda

 

A nevével ellentétben a lovaspálya és nem a lovarda felénél kell elhagyni a hosszabb oldalát a pályának.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Dressurviereck_-_Halbe_Bahn_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Halbe_Bahn_quer.svg.png 

 

Tehát ha a barna nyilat követjük, akkor a B pontban be kell kanyarodni a lovarda közepe felé, majd az E pontban abban az irányban kell továbbhaladni, amerről jöttünk.

A műveletet össze lehet kötni kézváltással is: ekkor a fekete nyilat követve mikor elértük a pálya túloldalát, nem fordulunk vissza, hanem ugyanabban az irányban haladunk tovább, amerről jöttünk.

Ezt a gyakorlatot is több irányból lehet elvégezni: B-ből E-be, illetve E-ből B-be.

Féllovarda, középből

 

A lovaspályát nem csak keresztben, hanem hosszában is meg lehet felezni.

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Dressurviereck_-_Durch_die_L%C3%A4nge_der_Bahn_geritten_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Durch_die_L%C3%A4nge_der_Bahn_geritten_quer.svg.png

 

Ennek a műveletnek a lényege, hogy a rövid oldal mentén nem szabad egyenesen menni, hanem egy fél kiskör lovaglásával kell befordulni a pálya középvonalára. Ezzel a figurával is lehet kezet váltani, ugyanúgy, mint a fél lovardánál.

Természetesen mind a négy lehetséges irányból végiglovagolható.

Középből kézváltással

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Dressurviereck_-_Durch_die_L%C3%A4nge_der_Bahn_wechseln_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Durch_die_L%C3%A4nge_der_Bahn_wechseln_quer.svg.png

Ez a figura megegyezik az egyszerű középbőllel, de úgy, mint a kézváltásos féllovardánál, itt is az ellentétes kézre fordulunk a szemközti rövidfal betűjénél.

Átváltás

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Dressurviereck_-_Aus_der_Ecke_kehrt_quer.svg/800px-Dressurviereck_-_Aus_der_Ecke_kehrt_quer.svg.png

Az átváltás alakzat a kézváltás egyik módja. Általában a sarokban, de gyakran a hosszúfa középső betűjénél szoktuk kezdeni. Ennél a figuránál a hosszúfal utolsó betűjénél, vagy a középsőnél egy 10 méteres félkiskör ívet lovagolunk, és még a félkiskörív befejezése előtt a hosszúfal felé fordítjuk a lovat 45°-os szögben. A szöget úgy ellenőrízhetjük, hogy a hosszúfal középső vagy utolsó betűje felé fordítjuk a lovat. (attól függ, hol kezdtük a figurát). L kategóriában, illetve annál magasabb kategóriákban a programok gyakran 8 méteres körívet kérnek az átváltásnál, a visszatérés pontja azonban nem változik, tehát ilyenkor is a középső vagy az utolsó betű felé kell irányítani a lovat.

 

Oldalmenü
Naptár
Szavazás
Ha lenne HonlapVerseny Te neveznél??
Igen
Nem